Inovace a udržitelnost

Stejně jak ve výrobě, tak i v organizaci Eurotech Group se odráží četné inovace.
Eurotech zdědil dovednosti společností, ze kterých vznikl. Ty se rozvinuly do souboru schopností v širokém spektru potřeb zákazníka, které je jedinečné pro slévárenský svět. Eurotech nabízí výrobu, obrábění a montáž na jednom místě, přičemž provádí tak rozličné činnosti jako např. sériovou výrobu výměníků tepla, přesné obrábění a sestavování mechatronických modulů s využitím odlitků do pískových forem. Procesy intenzivního vývoje produktu, na kterých pracujeme společně s našimi zákazníky, předcházejí prakticky všem našim činnostem, které se týkají výroby,

Klademe velký důraz na kvalitu lidských zdrojů, abychom mohli zaručit úspěšné provádění této strategie. Know-how plynoucí z dlouholeté tradice je uplatňováno ve prospěch spokojenosti zákazníků. Všechny závody Eurotech si na strukturální bázi vyměňují nápady týkající se vývoje. Naše spolupráce s klienty a naše kontakty s technickými univerzitami zajišťují to, že není opomenuta žádná příležitost.

Eurotech investoval do inovativních nízkotlakých forem pro odlévání do písku, známých jako Ductalucast®. Tyto techniky jsou obecně uznávány jako nejmodernější způsob odlévání hliníku.

Výsledky na trhu:

VÝMĚNÍKY TEPLA

  • Vývoj a vylepšení několika generací výměníků tepla
  • Realizace různých hodnotných inženýrských projektů

ZDRAVOTNISTVÍ

  • Vývoj, včetně designu
  • Zavedení a optimalizace v mezinárodních dodavatelských řetězcích
  • Procesní inovace s „lean“ nástroji

ENERGETIKA

  • Vývoj produktů specifikovaných zákazníkem
  • Ductalucast® pro velmi homogenní odlitky s vysokou hustotou

ROBOTIKA

  • Konverze litinových produktů na hliníkové
  • Ductalucast® pro velmi homogenní odlitky s velkou pevností