Supply Chain Management

Úsilí, které je zapotřebí vyvinout pro zajištění optimální logistiky, může organizačně zatížit zákazníka. Eurotech nabízí usměrňování a koordinaci procesů zahrnujících subdodavatele. To vnáší do zásobování více stability a zajišťuje harmonizaci logistických operací.

Send us a message

Fill in the form and we will get back to you