O společnosti

Logo-OPZ-barevne.jpg„SPOLEČNĚ VZDĚLÁVÁNÍM K PROSPERITĚ“

         1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Realizace tohoto projektu schváleného v rámci výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Příjemcem dotace je v roli žadatele společnost EUROTECH Třešť s.r.o. Do projektu bude zapojeno celkem 108 zaměstnanců. 

Cílem projektu je v maximální možné míře zvýšit kvalifikaci a odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců.

Výsledkem realizace vzdělávání je získání pozitivního vlivu nabytých znalostí na kvalitu prováděných prací. Zároveň posílení konkurenceschopnosti a schopnosti efektivně a pružně reagovat na inovace a změny, které jsou a budou součástí rozvoje strojírenského průmyslu.

Eurotech Group je výrobcem hliníkových produktů a zároveň velmi přínosným partnerem pokrývající celý proces, od návrhu a inženýrství až po montáž a logistiku. Disponuje odbornými znalostmi, zkušenostmi a know-how. To vše využívá k optimalizaci výrobních procesů, snižování výrobních nákladů a – což je stejně důležité – zkrácení dodacích lhůt.

Eurotech je technickým specialistou na primární funkce procesu našich zákazníků, obzvláště na funkce, které nejsou součástí jejich klíčových kompetencí. Díky důkladné znalosti materiálů a konstrukčních možností můžeme významně přispět k (dalšímu) vývoji finálního produktu a snížit celkové náklady.

Krátký dodavatelský řetězec

Všechny činnosti, počínaje odléváním a obráběním až po montáž finálního produktu, probíhají pod jednou střechou. To má tu výhodu, že můžeme nabídnout v našich procesech velkou flexibilitu. Dodavatelský řetězec zůstává co možná nejkratší. Přímým důsledkem toho jsou rychlé reakční časy.

Eurotech provádí výrobní a inženýrské operace v hlavních průmyslových regionech Evropy. Naše tři dceřiné společnosti zaměstnávají více než 500 kvalitně vyškolených a motivovaných spolupracovníků. Tito profesionálové spolu intenzivně pracují na vysoce přesných dílech litých do pískových forem – komponentech nezbytných pro koncové produkty našich zákazníků.

Send us a message

Fill in the form and we will get back to you