Eurotech Venlo

Eurotech Venlo byl založen v roce 1991 jakožto společnost zabývající se obráběním, která brzy rozšířila své portfolio o odlévání do pískových forem (od roku 1994 byly získány tři společnosti provádějící lití do pískových forem). Eurotech Venlo se dále rozvíjel akvizicí staré obrobny od průmyslové multinacionální společnosti Stork v roce 2001 a akvizicí Eurotech Třešť v roce 2002. Ze společnosti se vyvinul celoevropský dodavatel hliníkových komponentů a dílů odlévaných do pískových forem včetně kompletní mechatronické montáže, zajišťující komplexní servis pro špičková průmyslová odvětí, jako např. zdravotnictví, energetika a robotika.

Zaměstnanci: 200
Plocha: 22.400m2
Hlavní činnosti: HWS lití do pískových forem, vakuové formování,
(plně automatizované) obrábění, mechatronická montáž

Eurotech má kořeny v obrábění i v odlévání. V současné době je zdaleka nejdůležitější činností ve Venlo odlévání. Společnost se rozrostla vlastní činností a zároveň celou řadou akvizic převzatých společností. Eurotech Venlo je technickým a administračním centrem skupiny.