Energetika

Vynikající elektrická vodivost hliníku je optimálně využívána dodavateli v energetickém průmyslu. SF6 (hexafluorid síry) je často používán pro izolaci silnoproudých energetických zařízení. Aby mohly obsahovat plyn uvnitř izolátorů, musí být hliníkové odlitky absolutně plynotěsné. Eurotech testuje 100% produktů pro energetický trh za vysokého tlaku.

Díky optimální kontrole toku kovu vyplňuje roztavený hliník formu rovnoměrně a dostává se i do nejužších míst výrobku, což umožňuje odlévat tenkostěnné produkty.