Robotika

V robotice má tlak na zvyšování rychlosti za následek nutnost používání lehkého materiálu, a tím je hliník. Naše výrobky jsou používány jako životně důležité komponenty ve výrobních systémech. Díky nízké hmotnosti získávají výrobní roboti na rychlosti, přičemž se zlepšuje přesnost a hbitost každého pohybu. Přesto podmínky v průmyslu, za kterých se používají, vyžadují robustní konstrukce.