Zdravotnictví

Na trhu s lékařskými přístroji je hmotnost dílů důležitá, protože umožňuje rychlý pohyb citlivých přístrojů. Eurotech podílí na odpovědnosti s výrobci těchto citlivých a složitých high-tech strojů při montáži odlitků předmontovaných podsestav. Je samozřejmé, že povaha lékařského vybavení klade nejvyšší požadavky na hygienu. Při provádění našich činností mají použitý materiál, kvalita povrchu a vizuální konečné úpravy nejvyšší prioritu.