Innovatie en duurzaamheid

Zowel in de productieprocessen als in de organisatie van de Eurotech Group worden talrijke innovaties weerspiegeld. De vaardigheden van Eurotech zijn afkomstig van de bedrijven waaruit het is ontstaan. Deze hebben zich in de loop der tijd verder ontwikkeld en voldoen aan een breed spectrum van behoeften van klanten, dat uniek is voor de gieterijwereld. Eurotech biedt productie, bewerking en montage uit één hand en dekt diverse activiteiten zoals de serieproductie van warmtewisselaars en de precieze bewerking en assemblage van zandgegoten mechatronische modules. Voor vrijwel al onze productiegerelateerde werkzaamheden voeren wij samen met onze klanten intensieve productontwikkelingsprocessen uit.

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze werknemers om zo een succesvolle uitvoering van onze strategie te garanderen. Dankzij onze breed gewortelde geschiedenis beschikken wij over de kennis waarmee wij aan de wensen en behoeften van onze klanten kunnen voldoen. Op structureel niveau wisselen alle Eurotech-vestigingen ideeën over de ontwikkeling uit. Onze samenwerking met klanten en onze contacten met technische universiteiten garanderen dat geen kans onbenut blijft.

Eurotech heeft geïnvesteerd in innovatie lagedrukzandvormen, beter bekend als Ductalucast®. Deze technieken worden gezien als de meest moderne manier van het gieten van aluminium.

Marktresultaten:

WARMTEWISSELAARS

  • Ontwikkeling en verbetering van verschillende generaties warmtewisselaars
  • Realisatie van diverse value engineering-projecten

MEDISCHE SECTOR

  • Ontwikkeling en design
  • Inrichting en optimalisatie van internationale toeleveringsketens
  • Procesinnovatie met ‘slanke’ tools

ENERGIESECTOR

  • Ontwikkeling van klantspecifieke producten
  • Ductalucast® voor zeer homogene gietstukken met een hoge dichtheid

Robotica

  • Conversie van gietijzeren producten naar aluminium
  • Ductalucast® voor zeer homogene en sterke gietstukken